top of page

Swedish Dance 2024

Swedish Dance är Danscentrums representation av svensk danskonst på den internationella arenan. Till Tanzmesse i Düsseldorf 2020 skapades en digital plattform – Swedish Dance – där ett antal svenska koreografers aktuella verk presenterades. Danscentrum representerar den svenska fria danskonsten med närvaro på flertalet internationella mässor och festivaler, samt genom deltagande i konferenser och nätverk.

Danscentrum Sverige medverkade på Tanzmesse nrw 2022 och kommer att medverka och projektleda en svensk dansmonter återigen 2024. Mässan är i Dusseldorf 28–31 augusti 2024. Svenskbaserade koreografer och kompanier som inte har representation via annat bås kan ansöka med dansverk till Tanzmesse nrw. 

 

Det har varit ett open call för Tanzmesses officiella program där alla sverigebaserade professionella danskonstnärer var välkomna att skicka in sina ansökningar till via montern Swedish Dance. Kostnaden var 25 EUR/ansökan vilket betalades direkt vid ansökningstillfället. Deadline för ansökan var den 15 september 2023. 

Läs mer om Tanzmesse nrw på www.tanzmesse.com

tanzmesse_year_2022.png

Artister representerade i Swedish Dance monter, med utdrag ur föreställning samt i det officiella programmer på Tanzmesse 2022 hittar du här!

Swedish Dance Experience – Tanzmesse 2022

Med stöd av:

kulturradet_logo.png
KNN logo webb_edited.png
bottom of page