top of page
Abstrakt geometrisk struktur

Danscentrums organisation

Danscentrum är ett nav för den fria professionella danskonsten i Sverige. Utifrån våra kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå arbetar vi lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med förmedling av våra medlemmars produktioner. Vi arrangerar också daglig träning, fortbildning och residens med gästande konstnärer och pedagoger utifrån våra medlemmarnas behov och önskemål samt utbudsdagar, mässor och festivaler för utövare och arrangörer.

 

Vi är en levande mötesplats för danslivet och dess samarbetspartners. De regionala Danscentrumverksamheternas drygt 800 medlemmar producerar majoriteten av den danskonst som visas i Sverige.

 

Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd driver tillsammans sin nationella organisation – Danscentrum Sverige.

DancentrumSve_org_karta_2023.png
För dig som är professionellt verksam och medlem

Driver Danscentrum

  • Kulturpolitiskt påverkansarbete

  • Förmedlingsarbete

  • Kompetensutvecklande insatser

  • Daglig träning

  • Uthyrning av studios

  • Producentsstöd via regionala kontor

  • Residens

Medlemskap

Medlemskap söker du i din regionala medlemsorganisation

Som medlem i en regional danscentrumorganisation är du en viktig del i det kollektiva arbetet för att stärka den fria danskonstens ställning i sverige och internationellt. Du får tillgång till en plattform och mötesplats där du kan arbeta, träna, möta kollegor, se visningar och få personlig rådgivning.

bottom of page