top of page
Höga femmor

Projekt och samarbeten

Danscentrum Sverige är en expertorganisation som deltar i nationella och internationella projekt, samarbeten och nätverk. Den kollborationen bidrar till omvärldsanalyser, deltagande i kulturdebatter och påverkansarbete. Tillsammans med Danscentrum Sveriges fyra självständiga regionala medlemsorganisationer – Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd arbetar vi för att förbättra sektorns arbetsvillkor, infrastruktur och en ökad förståelsen för konstformen. 

 

På den här sidan kan du läsa lite kort om de olika projekt och samarbeten som Danscentrum Sverige medverkar i. Läs mer i länken under varje beskrivning.

Dansplan Sverige är en nationell samling och en skrivelse till myndigheter och politiker initierat av Danscentrum Sverige, Dansnät Sverige och Riksteatern för att påvisa behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling. 19 mars 2021 arrangerade initiativtagarna ett nationellt möte som samlade närmare 200 verksamma inom dansfältet för att gemensamt arbeta fram underlag till Dansplan Sverige. Läs mer om Dansplan Sverige.

2

Danscentrum Sverige, Teatercentrum och Svensk Scenkonst har tecknat dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria dans- och teatersektorn att vara medlem i både någon av dessa centrumbildningar och Svensk Scenkonst. Läs mer om avtalet och svar på vanliga frågor.

3

Swedish Dance är Danscentrums representation av svensk danskonst på den internationella arenan. Till Tanzmesse i Düsseldorf 2020 skapades en digital plattform för Swedish Dance där ett antal svenska koreografers aktuella verk presenteras. Danscentrum representerar den svenska fria danskonsten med närvaro på flertalet internationella mässor och festivaler, samt genom deltagande i konferenser och nätverk. Läs mer om tanzmesse nrw och Swedish Dance.

4

Big Pulse Dance Alliance är ett EU-projekt, Kreativa Europa, skapat av europeiska festivaler och institutioner som förenas av ett gemensamt syfte. Med en passionerad tro på dansens potential att dela berättelser, skapa mäktiga upplevelser och kontakt med människor och samhällen, är Big Pulse dedikerade till att stärka och utöka räckvidden för samtida dans. Läs mer om Big Pulse Dance Alliance. Projektet löper 2020-2024.

5

Digital Leap var ett internationellt tvåårigt Erasmus+ projekt, 2021-2023, som erbjöd professionella dans- och cirkuskonstnärer fortbildning för att fördjupa förståelsen för digitala miljöer och dess möjligheter inom scenkonsten. Det bestod av tre delar: Utbildningsmoduler i fyra Europeiska städer, lokala seminarier för kultursfären och e-lärmaterial. Det digitala utbildningsmaterialet finns tillgängligt till 2025. Läs mer om Digital Leap. Gå direkt till e-lärmaterialet på Digital Leaps webbplats.

bottom of page