top of page

Om Danscentrum Sverige

Danscentrum Sverige är en ideell medlemsorganisation, i form av en centrumbildning, som samlar de fria professionella danskonstnärerna i Sverige. Organisationen arbetar för att stärka den professionella samtida dansen och är en samlingsplats för kunskap, expertis och konstnärlig utveckling. Centret samarbetar med institutioner, andra scenkonstutövare, konstnärer och pedagoger i projekt och i andra sammankomster.

Male Dancer
Dance Show

Vad gör Danscentrum Sverige?

  • driver dansens kulturpolitiska frågor

  • verkar för att förbättra danskonstnärernas arbetsvillkor

  • verkar för att danskonstens infrastruktur förbättras

  • verkar för internationella kontakter

  • representerar medlemmarna i styrelser och branschorganisationer

Två kvinnor som dansar

Danscentrums Medlemsorganisationer
 

Med verksamhet i Norr, Stockholm, Syd och Väst arbetar Danscentrum för främjandet av det svenska danslivets utveckling samt produktions- och arbetsmöjligheter. Vårt uppdrag är att stärka den fria samtida danskonstens ställning på arbetsmarknaden genom förmedlande insatser och genom att bidra till förnyelse och utveckling såväl nationellt som internationellt.

Enskilt eller juridiskt medlemskap

Som professionellt verksam danskonstnär är du välkommen att bli medlem i din regionala medlemsorganisation. Läs mer om medlemskap.

Danscentrum Sverige har uppdrag i följande organisationer:

dansalliansen.png

Dansalliansens styrelse

www.dansalliansen.se

Två styrelseplatser:
Anne-Sofie Eriksson och Amy Fee, ledamöter.

Dansalliansen är en arbetsmarknads- och kulturpolitisk reform och har som huvuduppgift att erbjuda grundanställning till frilansande dansare. I verksamheten ingår även att stödja det fria dansområdet genom kompetensutveckling, kontaktförmedlande insatser och samarbeten med andra aktörer inom dansområdet. Danscentrum är en av ägarna till Dansalliansen och sitter därmed i dess styrelse.

scensverige_sedan1951_edited_edited.jpg

Scensverige

www.scensverige.se

En styrelseplats i Scensverige:
Jenny Månström, ledamot.

En representant i Scensveriges kulturpolitiska kommitté: TBA. En representant (för den fria dansen) i Scensveriges utbildningskommitté: för närvarande Amanda Billberg

5 rådsrepresentanter till Scensveriges årliga rådsmöte som nomineras av respektive danscentrumorganisation.

Scensveriges kulturpolitiska kommitté består av företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för 
musikområdet. 
Scensveriges utbildningskommitté har som uppdrag att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar.

Af_logo.png

Arbetsförmedlingen Kultur

Nationella rådet för kulturarbetsmarknaden

Representant:

Amy Fee (för samtliga centrumbildningar)

Rådet för kulturarbetsmarknaden som träffas fyra gånger per år. Rådet syftar till att tydliggöra och öka förståelsen för Arbetsförmedlingens uppdrag men ger också möjlighet för deltagande parter att diskutera övergripande strategiska frågor inom kulturarbetsmarknaden. I rådet ingår förutom Centrumbildningarna, Konstnärsnämnden, Arbetsförmedlingen och Statens Kulturråd samt representanter för konstnärsorganisationer, fackförbund, m.fl.

Nationella branschrådet för Scen & Ton inom AF kultur

Representant för Danscentrum Sverige: Amy Fee

centrumbildningarna.png

Centrumbildningsmöten på riksnivå

www.centrumbildningarna.se

Representant: Amy Fee

Samverkan med andra centrumbildningar ingår i Danscentrums uppdrag från Kulturrådet. Vi träffas ca 4 gånger om året för att diskutera arbetsmarknaden, kulturpolitiken och eventuella samarbeten, vi bildar arbetsgrupper för tex gemensamma skrivningar till Kulturrådet, Kulturdepartementet osv.

BP_FB_orange_timeline_edited_edited.jpg

Big Pulse Dance Alliance

www.bigpulsedance.eu

Big Pulse Management Team: Amy Fee, Ricardo Carmona, Ari Tenhula, Freddie Opoku-Addaie, Gintaré Masteikaitè, Jazmin Chiodi.

Big Pulse Dance Alliance långsiktiga mål är att etablera ett levande och bestående nätverk av festivaler för att säkerställa fortsatt utveckling och hållbarhet inom den samtida danssektorn.

Big Pulse Dance Alliance genomför med stöd av EU Creative Europe.

Medlemskap

Danscentrum Sverige är medlem i: Assitej, Scensverige, EAIPA

Danscentrum drivs med stöd av:

kulturradet_logo.png
bottom of page