top of page

Medlemskap i Danscentrum

Som medlem i en regional danscentrumorganisation är du en viktig del i det kollektiva arbetet för att stärka den fria danskonstens ställning i sverige och internationellt. Du får tillgång till en plattform och mötesplats där du kan arbeta, träna, möta kollegor, se visningar och få personlig rådgivning.

Danscentrums medlemsorganisationer driver: Kulturpolitiskt påverkansarbete, förmedlingsarbete, kompetensutvecklande insatser, daglig träning, uthyrning av studios, producentsstöd via regionala kontor, residens.

De regionala medlemsorganisationerna arrangerar utbudsdagar, mässor och festivaler för utövare och arrangörer. Läs mer på deras respektive webbplatser.

 

MEDLEMSKRAV

Medlemskap kan sökas av dig som har minst 3 års dokumenterad utbildning inom dans, mim, nycirkus eller performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonst under de senaste två åren, samt delar och stödjer föreningens ändamål. 

Varmt välkommen att söka medlemskap hos en av Danscentrums regionala medlemsorganisationer:

Norrsken

Tre olika typer av medlemskap

Juridiskt medlemskap

Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap de senaste två åren.

 

Juridiskt medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål. Medlem ska följa de avtal som föreningen ingår.

Enskilt medlemskap

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka kontinuerlig professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonst, under de senaste två åren. Medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål.

Stödmedlemskap

Stödmedlemskap är till för den som vill stödja Danscentrums regionala verksamheter med ett ekonomiskt bidrag. Stödmedlem har inte rösträtt vid föreningens möten.

bottom of page