top of page

För din
verksamhet

Bra länkar när du vill starta eget eller behöver hjälp med företagsfrågor.

Branschorganisation för företag inom musik, dans och teater. Arbetsgivarguiden: Här hittar du svar på frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi hjälper och företräder dig som medlem i alla arbetsgivarfrågor.

Faktabanken – sök bland vanliga frågor och svar, nyheter och dokument. På Scen & Film finns experter som kan hjälpa dig i ditt yrkesliv.

Registrerar företag och ändringar i företag. Söka ärende eller se om årsredovisning kommit in m.m.

Starta, driva och avsluta företag: Funderar du på att starta företag? Är du redan igång och har frågor om till exempel moms, deklaration, bokföring eller anställningar? Eller vill du avsluta ditt företag? Här hjälper vi dig vidare.

Tillväxtverket: Driver verksamheten genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.

Främja innovation: Driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Vinnovas program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan. Har utlysningar riktade till kulturverksamheter.

Konstnärsguiden vänder sig till dig som är yrkesverksam konstnär och ofta frilansar. Här får du svar på frågor om till exempel skatte- och trygghetssystem, hur du startar företag och deklarerar. 

bottom of page