top of page

Dubbelanslutningsavtal Danscentrum Sverige & Svensk Scenkonst

Den 30 mars 2023 tog Svensk Scenkonst över rollen som kollektivavtalspart för den fria professionella dansen. 

Information om dubbelanslutningsavtal

Danscentrum Sverige och Svensk Scenkonst har tecknat ett dubbelanslutningsavtal som gör det möjligt för arbetsgivare inom den fria danssektorn att vara medlem i Danscentrum och Svensk Scenkonst. Arbetsgivare som är medlem i Danscentrum får ett förmånligt pris på ett fullvärdigt medlemskap i Svensk Scenkonst, med full medlemsservice, inom kollektivavtal pensioner, försäkringar, omställningsavtal, arbetsgivarguide, juridisk rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och upphovsrättsutbildningar m.m.

Bli medlem

För mer information om dubbelanslutning och medlemskap läs på Svensk Scenkonst hemsida.

 

Juridisk medlem

Denna information är riktad till de juridiska medlemmar som är arbetsgivare och medlemmar i en Danscentrumorganisation, följer kollektivavtalet med Scen & Film, är anslutna till Foras medarbetaravtal och via Fora till TRS.

Nedan hittar du vanliga frågor och svar!

Vanliga frågor och svar

Har du frågor som du inte hittar svar på här kontakta din medlemsorganisation så hjälper de dig.

Fråga

Varför kan DC/TC:s kollektivavtal inte anslutas till nya omställningsavtalet med TRS?

Svar: Om man inte är medlem i den organisation som är part i omställningsavtalet kan man endast ansluta sig med hängavtal med högre avgift.

Fråga

När slutar DC/TC vara arbetsgivarparten i kollektivavtalet om Svensk Scenkonst tar över?

Svar: 1 januari 2023

Fråga

Vad innebär en dubbelanslutning? 

Svar: Arbetsgivare som är medlem i DC/TC får 50% rabatt på fullvärdigt medlemskap i Svensk Scenkonst, med rösträtt och full medlemsservice, bl.a. kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor, pensioner och försäkringar, omställningsavtal, upphovsrättsliga avtal, arbetsgivarguide på webbplatsen, juridisk rådgivning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och upphovsrätt, stöd i förhandlingar med de fackliga organisationerna, stöd vid tvister i Arbetsdomstolen, nyhetsbrev, utbildningar, nätverk, opinionsbildning m.m. Läs mer om medlemsförmånerna i Svensk Scenkonst på deras hemsida.

Fråga

Vad kostar ett medlemskap i Svensk Scenkonst med dubbelanslutning?

Svar: Avgiftsunderlaget för medlemskap i Svensk Scenkonst består av Totala lönekostnaden +60 % av kostnaden för uppdragstagare. Årsavgiften för dubbelanslutna är 0,375 % av avgiftsunderlaget, dock minst 4000 kr/år.

Fråga

Vad kostar ett medlemskap i Svensk Scenkonst utan dubbelanslutning?

Svar: 0,75 % av avgiftsunderlaget, dock minst 8000 kr/år.

Fråga

Vad kostar omställningsavtalet i TRS för medlemmar i Svensk Scenkonst?

Svar: Avgift från 1 januari 2023 = 0,55 %, Statlig ersättning = 0,15 % Ny totalkostnad =0,4 %

Fråga

Vad kostar omställningsavtalet i TRS med hängavtal?

Svar: Avgift från 1 januari 2023 = 0,95 %, Statlig ersättning = 0,15 % Ny totalkostnad =0,8 %

Fråga

Blir DC/TC:s medlemmar avtalslösa från 1 jan, utan medlemskap i Svensk Scenkonst?

Svar: Nej. Anslutning till gällande kollektivavtal gäller t.o.m. 31 mars 2023. Utan medlemskap i Svensk Scenkonst saknas dock anslutning till omställningsavtal från 1 januari 2023.

Fråga

Måste arbetsgivaren vara medlem i Svensk Scenkonst för att vara ansluten till ett kollektivavtal?

Svar: Det är en förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och facket, om facket är villigt kan de teckna hängavtal med arbetsgivaren. Men ett hängavtal innebär den högre hängavtalsavgiften till TRS.

Fråga

Vad händer om en DC/TC-medlem inte väljer att bli medlem i Svensk Scenkonst 1 jan 2023?

Svar: Anslutning till gällande kollektivavtal gäller t.o.m. 31 mars 2023. Utan medlemskap i Svensk Scenkonst saknas dock anslutning till omställningsavtal från 1 januari 2023. Efter 31 mars är arbetsgivaren hänvisad till att teckna hängavtal med Fackförbundet scen och film.

Fråga

Vad kostar omställningsavtalet med ett hängavtal?

Svar: Från 1 jan 2023: 0,95 % av lönekostnaden – 0,15 % statlig ers året efter = 0,8% av lönekostnaden.

Fråga

Varför har TRS förändrats?

Svar: Det är resultatet av ett omförhandlat omställningsavtal mellan PTK och Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen. Det i sin tur är, bland annat, en följd av förändringar i lagstiftning och det, i viss mån normerande Huvudavtal som PTK tecknade med Svenskt Näringsliv i samband med lagändringarna.

Fråga

Vilka förändringar finns det i nya TRS för de anställda i de organisationer som är anslutna?

Svar: Läs om de nya stöden och förändringar som skett på TRS hemsida! Där finns även ett webbinarium om det nya avtalet.

Fråga

Måste alla medlemmar ställa upp med gratis biljetter?

Man kommer få passpartoutkort. Antalet beslutas varje år vid styrelsemöte i februari. Varje medlem hanterar hur man ställer upp med biljetter vanligen tillämpas "i mån av plats".

Fråga

Hur blir det med pensionen och FORA?

Svar: Fora kvarstår oförändrat, hela pensions och omställningslösningen är intakt med utökat stöd i omställningsavtalet (TRS).

Fråga

Hur påverkas enskilda firmor?

Svar: Ingen skillnad på grund av associationsform, AB, Enskild firma, förening, stiftelse, etc. Dock för arbetsgivare.

Fråga

Kan man vara vilande medlem i Svensk Scenkonst? (om man inte producerar/är arbetsgivare ett år).

Svar: Nej

Fråga

Blir DC/TC:s medlemmar automatiskt medlemmar i Svensk Scenkonst?

Svar: Nej. Varje arbetsgivare måste söka medlemskap i Svensk Scenkonst, oavsett medlemskap i DC/TC.

Fråga

När börjar ett medlemskap i Svensk Scenkonst att gälla?

Från beviljat inträde. Med möjlighet att bli medlem retroaktivt från tidigast 1 januari 2023.

bottom of page