top of page

Danscentrums statistikverktyg

Det har saknats statistik för den fria professionella danssektorn. Därför lanserade vi ett statistikverktyg i slutet av 2022. I samarbete med Danscentrums producerande medlemmar har vi nu samlat in statistik i drygt ett år.

Statistik för medlemmar och för hela det fria dansfältet

DC_Sta_1000pxt.png

Verktyget visar:

  • hur stor del av produktioner och spelningar som utförs i Sverige (och utomlands) av de fria danskonstnärerna

  • vilka geografiska platser medlemmarna verkar i

  • antal arbetstillfällen medlemmarnas aktiviteter bidrar till, och i vilka professionella yrken

  • hur många de fria aktörerna möter i antal publik, och ålder på de barn/unga som möer dans över hela Sverige

  • visa vilka typer av arrangörer som tar in dans

​Det är ett socialt, politisk och ekonomiskt värde att ha tillgång till data för att kunna ta evidensbaserade beslut om bidrag och fördelning av resurser från politiskt håll.

 

Fördelen med verktyget för medlemmar

Verktyget förenklar producerande medlemmars datahantering vid bidragsrapportering och ansökningar. Datat kan med fördel även användas i kommunikation och marknadsföring för att lyfta den egna verksamheten. Medlemmar kan samla information om alla sina aktiviteter på en plats och i ett verktyg. Kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Statistikverktyget är snabbt och enkelt att använda.

Vill du få tillgång till verktyget?

Är du en producerande medlem i någon av Danscentrums regionala verksamheter och vill få tillgång till statistikverktyget för din verksamhet? Kontakta din medlemsorganisation så hjälper de dig. 

 

Är du en tjänsteperson som vill veta mer?

Är du politiker eller arbetar du med kulturfrågor i en region eller kommun och vill ha mer information om statistikverktyget? Kontakta amy.fee@danscentrum.se för att boka in ett möte och få en genomgång av verktyget.

Bakgrund till framtagandet av verktyget

Under pandemin synliggjordes vikten av att kunna ta fram siffror på hur mycket den fria professionella danser skapar och hur många den möter. För att möta detta behov beslutade Danscentrum Sverige att ta fram ett statistikverktyg. Fokus har varit att utveckla ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg som fungerar på Mac och PC, desktop och mobil.

 

I planeringen och arbetet med statistikverktyget har Danscentrum Sverige haft möten med referensgrupper: koreografer, producenter, och medlemsorganisationer. Vi har även fört samtal med myndigheter och intressenter inom konstområdet.

bottom of page