top of page
bwnbd-vr-124.jpg

Digital Leap 2022-2023

Ett Erasmus+ projekt med åtta parter från sju olika länder.

Parter:

ARTCENA (FR), Arts and Theatre Institute (CZ), CircusInfo Finland (FI), Dance Info Finland (FI), Danscentrum Sverige (SE), Institut Ramon Llull IRL (ES), Lithuanian Dance Information Center (LT) och Performing Arts Hub Norway (NO).

Läs mer om Digital Leap-projektet på digital-leap.eu!

 

Digital Leap har fått finansiering av Europeiska kommissionens Erasmus+ program. Mer information om Erasmus+programmet finns här: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Virtuella miljöer och digitala plattformar

Digital Leap var ett internationellt 2-årigt projekt som erbjöd professionella dans- och cirkuskonstnärer fortbildning i digitala plattformar och dess möjligheter för scenkonstnärer.

 

Klimatkrisen liksom Covid 19-pandemin och dess påverkan på scenkonst och internationella samarbeten har skapat ett akut behov av att ompröva och diversifiera verksamhetsmodellerna inom scenkonst.

 

Det sker en förflyttning mot en digital och virtuell närvaro och det är viktigt att scenkonstutövare och kulturorganisationer har kunskap om digitala plattformar och virtuella miljöer på ett sätt som är i linje med deras eget arbete och profession.

Utbildningsmoduler

bwnbd-vr-155.jpg

Digital Leap bestod av fyra fristående veckolånga utbildningsmoduler. Den första tog plats våren 2022 och den sista i första kvartalet av 2023.

 

Modulerna planerades av partnervärdar i Tjeckien, Litauen, Katalonien och Frankrike. Deltagarna valdes genom Open Calls som riktades till yrkesverksamma i partnerländerna. Utbildningsmodulerna fokuserade på hur scenkonstnärer kan marknadsföra och distribuera föreställningar digitalt och virtuellt utan att äventyra liveupplevelsen. Modulerna byggde på att lära genom att göra och experter från olika discipliner bjöds in som föreläsare, facilitatorer och mentorer.​ Över 40 professionella dans- och cirkusartister möttes på varje modul.

Learning module 1

Promoting your work in digital and virtual environments

14-18 February 2022, Prague, Czech Republic. Hosted by Arts and Theatre Institute ATI.

 

Learning module 2

What’s next in the digital world

2-6 May 2022, Vilnius, Lithuania. Hosted by Lithuanian Dance Information Centre.

 

Learning module 3

Expanding your practice at your computer desktop – Distribution strategies on the Internet 3.0.

4-8 October 2022, Terrassa & Barcelona, Catalunya, Spain. Hosted by Institut Ramon Llull.

 

Learning module 4

Reaching and engaging with audiences through digital means.

24-28 January 2023, Marseille & Aix-en-Provance, France. Hosted by Artcena.

E-lärmaterial – "Cookbooks"

Materialet riktar sig till alla som vill lära sig mer om vad som krävs för att skapa och förmedla verk på digitala plattformar. E-lärmaterialet kan användas som en guide och inspiration i en konstnärlig digitaliseringsresa för både produktion och arrangemang.

De fyra utbildningsmoduler gav upphov till en mängd idéer och kunskaper som utvecklats i samverkan med dans- och cirkuskonstnärer och administratörer, till e-lärmaterial "Cookbooks".

E-lärmaterial är kostnadsfritt och finns tillgängligt på Digital Leaps webbplats (digital-leap.eu). E-lärmaterialet är på engelska): 

  1. Cookbook 1 – Promoting. Ökar kunskapen om digital marknadsföring på sociala medieplattformar. I denna Cookbook undersöks plattformens specifika format och algoritmer, strategisk planering och hur konstnärer kan skapa unikt och målgruppsinriktat innehåll. 

  2. Cookbook 2 – Digital Productions. Ger en grundläggande förståelse för live och förinspelad streaming, virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR). I kursen tas också ljud och storytelling upp då de är viktiga ingredienser i att skapa engagerande digitala produktioner.

  3. Cookbook 3 – Dissemination. Den digitala världen har öppnat upp nya plattformar som tar publik närmare konstnären och dennes verk. Samtidigt innebär det nya utmaningar att tänka på; rytmen, samspelet och estetiken i digitala miljöer är specifika, och alla verk passar inte där. Cookbook 3 ger exempel och tips på hur konstnärer kan arbeta och hantera utmaningarna.

  4. Cookbook 4 – Audience engagement. Går igenom vad som menas med publikengagemang. Kursen ger tre infallsvinklar: publikengagemang på sociala medier, publikengagemang under den kreativa processen och publikengagemang under digitala föreställningar. Kursen ger tips på hur metadata kan användas för att mäta olika data om en publik och listar användbara länkar och intressanta nätverk.

 

Danscentrum Sverige ansvarade för att producera studiematerial till cookbook 2.

Digital Leap – seminarium, Stockholm

Lokalt seminarium "Scenkonst med digital teknik – när, var, hur och varför" i Stockholm, 18-19 april, 2023.

Danscentrum Sverige och Kulturhuset Stadsteatern Digital Innovation välkomnade scenkonstnärer, producenter, presentatörer och andra kulturaktörer till ett seminarium om hur digitala plattformar kan användas inom Scenkonst. Under två kunskapsspäckade dagar möttes experter och deltagare på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. I program-pdf:en kan du läsa mer om föreläsningarna och experterna på eventet.

Seminariets samarbetspartner var Kulturhuset Stadsteatern Digital Innovation

Tack till Dansalliansen, Teateralliansen, Manegen, Gro Advokatbyrå i samarbete med Svensk Scenkonst för stöd.

 

Digital Leap är ett Erasmus+ finansierat projekt.

ErasmusPlus_transpBkrd.png
bottom of page