top of page

Öppen utlysning – The Swedish Dance Experience


Danscentrum Sverige arrangerar den svenska närvaron på

Tanzmesse 2024, onsdag 28:e till lördag 31:a augusti 2024.

 

Sista ansökningsdag 31 december 2023


VEM KAN SÖKA?

För att ge svenska konstnärskap utökad möjlighet att presentera sig för Tanzmesses besökare arrangerar Danscentrum Sverige off-programmet The Swedish Dance Experience under en eftermiddag på Tanzmesse 2024.

Alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att söka medverkan i programmet, mer information nedan. Du behöver inte vara medlem i en Danscentrumförening för att ansöka.

Format för medverkan

  • Live Ett 5–10 minuter utdrag ur ett verk du önskar turnera internationellt och som lämpar sig för presentation i en mingelmiljö/-galleri. Plats för arrangemanget TBA. I samband med liveuppträdandet presenterar upphovspersonen sitt verk i en ca 3-minuter lång pitch. Gage: 12.000–15.000 kr beroende på verkets behov och antal medverkande artister i verket plus reskostnadsersättning om 5.000 kr/medverkande (inkl ev. moms, mot faktura).

  • Presentation av eget konstnärskap Medverka med en egen presentation av ditt konstnärskap via kvalitativt digitalt material från en aktuell föreställning, dansfilm eller digitalt dansverk om 2–3 minuter som följs upp av en verbal presentation av verket. Arvode: 2.500 kr + reskostnadersätttning om 5.000 kr/koreograf (inkl ev. moms, mot faktura).

De konstnärer som antas för medverkan i The Swedish Dance Experience kan också bli aktuella för medverkan i modererat samtal.


Danscentrum bekostar varje medverkandes registreringsavgift, 166 EUR/person, till Tanzmesse vilket ger tillgång till mässans hela program.


Som en del av programmet ingår även ett digitalt förmöte kring Tanzmesses upplägg, funktion och sammanhang samt de svenska aktiviteterna. På förmötet får ni som åker till Tanzmesse möjlighet att ställa frågor kring hur ni kan förbereda er för mässan och dela kunskaper med varandra.


Deadline för ansökan 31 december 2023 Beslut om medverkan meddelas sökande koreografer/grupper i februari 2024. Urvalet till The Swedish Dance Experience görs av representanter från Danscentrums medlemsföreningar. Representanterna tar hänsyn till internationell turnébarhet, geografisk spridning, genrebredd och representation.

Medverkan beviljas endast till ett av formaten per grupp, det är dock öppet att ansöka till båda formaten.

Om Tanzmesse

Internationella tanzmesse nrw är den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet och arrangeras i augusti vartannat år i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett mässprogram dagtid kl 10–14 och ett eftermiddags/kvällsprogram med föreställningar, open studios, pitchar och samtal på olika spelplatser runt om i staden med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus nrw.

Datum för Tanzmesse 2024 är 28–31 augusti.


På AGORA/mässan, som 2024 äger rum i nya lokaler på Bertha von Suttner Platz (på baksidan av Hauptbanhof), arrangerar Danscentrum Sverige montern Swedish Dance där alla Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att presentera sina konstnärskap.


Alla svenska danskonstnärer – de som ingår i Tanzmesses officiella program, i den svenska delegationens program eller deltar på eget initiativ är välkomna till de svenska aktiviteterna och att få sin närvaro marknadsförd via den svenska delegationen och online.


Projektledare för den svenska delegationen till Tanzmesse 2024 är Hanna Falk, svensk dansproducent boende i Düsseldorf i samarbete med Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Sverige och Christina Simpson, kommunikatör Danscentrum Sverige.

KONTAKT

Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, i samarbete med Danscentrum Norr, Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst och Danscentrum Syd.

181 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page