Danscentrum Stockholm

Aktuellt


Danscentrum Stockholm presenterar:

Our Voices

Datum: den 5 juni 2014.
Tid: kl.19.00 – 20.15
Adress: Jungfrug. 7b.
T-bana: Östermalmstorg/uppg. Sibylleg.

Boka plats på: info@danscentrum.se

Fri entré!

Foto:Frida Vendel

Gå in på vår facebooksida för mer info:
https://www.facebook.com/events/722895014429950/


Nytt dansavtal klart

Ett nytt kollektivavtal för den fria professionella dansen har tecknats mellan Teaterförbundet och Danscentrum. Avtalet är tvåårigt och innehåller flera nyheter, bland annat har den så kallade trappan tagits bort.


Det har under en längre tid funnits ett behov av att förnya och utveckla avtalet för dansare och koreografer. Det nya avtalet innehåller flera förändringar.Här följer några av förändringarna:


-    Lönetrappan i det nuvarande avtalet ersätts med höjda lägstalöner i tre steg för dansare och två för koreografer. Ny lägstalön för en nyutbildad dansare blir 19 000 kr. Ny lägstalön fem år efter första engagemang blir 21 000 kronor/månad. För koreografer blir lägstalönen 25 000 kr.

-    Lönesättningsprincipen förtydligas, bland annat ska erfarenhet, kompetens och förväntat antal föreställningar beaktas när lönen sätts.

-    Parterna har öppnat upp för fler föreställningar per vecka även för kortare kontrakt. Två föreställningar som är max 30 minuter långa får räknas som en. På en vecka får max åtta 30 minuters-föreställningar genomföras. Ersättningen per vecka blir då månadslönen/3,7 i stället för månadslön/ 4,2, det vill säga en högre veckolön.

-    Utföranderättsersättningen för koreografi blir 350 kr för föreställning om högst 30 minuter samt 700 kr för föreställning överstigande 30 minuter.

Avtalet är tvåårigt och gäller mellan 1 april 2014 och 31 mars 2016. Nuvarande avtal gäller till och med 31 mars 2014.


I det nuvarande avtalet finns en skrivning som innebär att Danscentrum tillsammans med Teaterförbundet ska arbeta för bättre villkor och förutsättningar för de som arbetar inom den fria professionella scenkonsten. Det arbetet sker i samarbete med Teatercentrum.Parterna ska också i en gemensam arbetsgrupp följa hur detta avtal utvecklas på området. Utvärderingen skall avslutas senast 2015-11-01.

Hellen Smitterberg


Ordförande i 
Danscentrum


Kulturrådet samordnar svensk scenkonstnärvaro på internationella mässor under 2014.

Efter de goda erfarenheterna i samordningen av en svensk närvaro på världens största scenkonstmässa APAP i New York kommer Kulturrådet att utveckla samordningen. Under 2014 kommer ett antal utvalda mässor att vara aktuella för samma satsning, exempelvis APAP i New York i 10 – 14 januari och Tanzmesse 27 – 30 oktober. Genom Kulturrådets monter under Tanzmesse finns också en möjlighet att anmäla en eller flera föreställningar till mässans program.

Kulturrådet kommer liksom 2013 även att ta fram en katalog för spridning.
Medverkan i Kulturrådets samordning och katalog är möjlig för de aktörer som har stöd från Kulturrådet eller Konstnärsnämnden. Även företrädare som producenter eller agenter för scenkonstaktörer med stöd kan medverka vid samordningen, dock inte i katalogen.
Läs mer på http://www.kulturradet.se/Scenkonst-pa-massor/ eller kontakta Elin Norquist, projektledare elin.norquist@kulturradet.se
 
Med vänlig hälsning
Elin Norquist
Projektledare
 
Avdelningen för Konst och kultur
Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5
Tel: 08 519 264 59 Fax: 08 519 264 99
www.kulturradet.se
 

Danscentrum har nått en överenskommelse med Teaterförbundet.

Danscentrum och Teaterförbundet har den 26 augusti träffat ett nytt avtal för det fria
professionella dansområdet. Vi har enats om ett nytt löneavtal för perioden
2013-01-01 - 2013-12-31. Detta samtidigt som vi har bestämt oss för att ta ett gemensamt
ansvar under hösten 2013 för att se över kollektivavtalets lönemodell i den partsgemensamma
arbetsgruppen. Danscentrum är tillsammans med Teaterförbundet överens om att vi ska ta in
extern expertis för att komma vidare i diskussionerna.

Detta innebär att samtliga anställda som omfattas av avtalet får en uppräkning med 2,2% från
och med 1 september 2013. Därtill kommer de lönehöjningar för yrkesårserfarenhet som
funnits med hela tiden för dansare och koreografer, där varje steg i lönetrappan har ökat från
den 1 september. Andra ersättningar i avtalet som får en höjning med 2,2 % är
uppföranderättsersättningen samt restidsersättningen.

De båda organisationerna har också skrivit in i förhandlingsprotokollet att de tillsammans ska
ta fram en strategi för hur man ska gå tillväga för att förbättra den ekonomiska situationen för
det fria dansområdet.

Kategori lön 1 januari 2012 Procentsats lön 1 sept 2013

Dansare
utan yrk.erfarenhet 16 279kr 2,20% 16 637kr
1 års yrk.erfarenhet 16 279kr 2,20% 16 637kr
med utb. Utan yrk.erfarenhet 17 545kr 2,20% 17 931kr
med utb. 1 års yrk.erfarenhet 17 545kr 2,20% 17 931kr
med utb. 2 års yrk.erfarenhet 17 790kr 2,20% 18 181kr
med utb. 3 års yrk.erfarenhet 18 135kr 2,20% 18 534kr
med utb. 4 års yrk.erfarenhet 18 480kr 2,20% 18 887kr
med utb. 5 års yrk.erfarenhet 18 825kr 2,20% 19 239kr
med utb. 6 års yrk.erfarenhet 19 170kr 2,20% 19 592kr
med utb. 7 års yrk.erfarenhet 19 515kr 2,20% 19 944kr
med utb. 8 års yrk.erfarenhet 19 860kr 2,20% 20 297kr
med utb. 9 års yrk.erfarenhet 20 205kr 2,20% 20 650kr
med utb. 10 års yrk.erfarenhet 20 550kr 2,20% 21 002kr

Koreograf
utan yrk.erfarenhet 17 991kr 2,20% 18 387kr
1 års yrk.erfarenhet 17 991kr 2,20% 18 387kr
med utb. Utan yrk.erfarenhet 23 495kr 2,20% 24 012kr
med utb. 1 års yrk.erfarenhet 23 495kr 2,20% 24 012kr
med utb. 2 års yrk.erfarenhet 23 590kr 2,20% 24 109kr
med utb. 3 års yrk.erfarenhet 23 935kr 2,20% 24 462kr
med utb. 4 års yrk.erfarenhet 24 280kr 2,20% 24 814kr
med utb. 5 års yrk.erfarenhet 24 625kr 2,20% 25 167kr
med utb. 6 års yrk.erfarenhet 24 970kr 2,20% 25 519kr
med utb. 7 års yrk.erfarenhet 25 315kr 2,20% 25 872kr
med utb. 8 års yrk.erfarenhet 25 660kr 2,20% 26 225kr
med utb. 9 års yrk.erfarenhet 26 005kr 2,20% 26 577kr
med utb. 10 års yrk.erfarenhet 26 350kr 2,20% 26 930kr

Teknisk/administrativ personal
utan utbildning 16 729kr 2,20% 17 097kr
med utbildning 17 545kr 2,20% 17 931kr

För mer information kontakta:
Danscentrum
Lollo Moberg/verksamhetskoordinator
lollo.moberg@danscentrum.se
Tel. 08 545 689 65
Mobil 0722 149 159


Danscentrum Stockholm kommer att göra en ny hemsida efter sommaren! Vi söker nu aktuella föreställningsbilder som vi kan ha med på hemsidan samt i tryckt infomaterial om DC Stockholm. Har du foton av bra kvalitet som du dessutom har rättigheter till och vill ha med på vår hemsida?  Skicka med fullständiga uppgifter om koreograf, produktion, dansare på bilden, fotograf med kontaktuppgifter, info om vilka rättigheter du har eller inte har till bilderna. Vi behöver lägga upp en bildbank då tanken är att vi byter bilder på hemsidan regelbundet för att visa på den fantastiska bredden på er medlemmar! Innan ev publicering i tryckt material kommer vi att kontakta er.

Har du synpunkter på vad du tycker skulle finnas på hemsidan så kontakta gärna mig. Maila till margreth.elfstrom@danscentrum.se

Stödet till infrastrukturen för dansare och koreografer! Läs brevet till Stockholms Stad Kulturnämnd som Teaterförbundet tillsammans med Teaterförbundets Dansavdelning skrivit. Klicka här för att läsa brevet!

 Bli vän med Danscentrum Stockholm på Facebook! www.facebook.com     

 
 


Om Danscentrum Stockholm


Danscentrum Stockholm är en ideell förening och grundades 1971. 1 januari 2004 bytte organisationen namn från Danscentrum till Danscentrum Stockholm och riksfunktionen övertogs av Danscentrum (tidigare Danscentrum Sverige).

Danscentrum Stockholm har Mellansverige som upptagningsområde: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Västmanland, Sörmland, Örebro, Värmland, Östergötland och Gotland. Flertalet utövare och medlemmar är dock verksamma i stockholmsområdet.

Medlemmarna är i huvudsak frilansande dansare och koreografer men även verksamma inom nycirkus, mim och performance representerade. Föreningens syfte är att verka för den professionella samtida danskonsten, att förbättra danskonstnärernas villkor och dansens infrastruktur.

Danscentrum Stockholms kontor och studior ligger på Jungfrugatan 7 B på Östermalm i Stockholm. Medlemmar har tillgång till studior för repetition, produktionsservice och rådgivning, kurser och workshops samt förmedling av produktioner och projekt. Danscentrum Stockholm arrangerar även daglig träning i nutida teknik.


Danscentrum Stockholms styrelse vald vid årsmötet 2014-03-26:

 

Ordförande:

Vice ordförande:

Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Rasmus Ölme

Christina Tingskog och Rebecca Chentinell

Claire Parsons, Anna Grip, Disa Krosness och Elias Girod

Mira Björkman och Björn Säfsten

 

 

 

Stadgar: Danscentrum Stockholms stadgar som antogs den 31 mars 2008 kan laddas ner som pdf-fil här.

 

 


 

 

 

 

 

 

 För kontakt med Danscentrum Stockholm

 

 

 

 
 
engelbertgroup